Nijverdal Objectief

 

Herinneringszuil in centra van dorpen en steden.

Het overlijden van een naaste of goede bekende is en blijft een verdrietig gebeuren. Kort na het overlijden volgt er een vaak stijlvolle begrafenis-crematie plechtigheid en daarna is er een lange tijd een ‘’leegte’’ tijdens het rouwverwerkingsproces.

Overledenen die begraven zijn hebben een plek op een begraafplaats met gedenksteen waar de nabestaanden naar toe kunnen. Ook voor de overledenen die gecremeerd zijn is er de mogelijkheid om een gedenkplaat te laten plaatsen(zowel met of zonder urn)

Alle overledenen hebben deel uitgemaakt van de community in een dorp of stad. Ongeacht welke rol hij of zij heeft gespeelt. Ze hebben er gewerkt, gewinkeld, evenementen bijgewoond, geflirt en hun liefde gevonden en eventueel een gezin gesticht.

Al die namen verdwijnen langzaam maar zeker uit onze herinnering, zeker als het geen familielid betreft. Na een bepaalde periode worden ook de meeste graven geruimd

We zouden alle overleden dorps-stadsgenoten een naamsvermelding moeten geven zodra het rouwverwerkingsproces voor een groot deel geslecht is. Fraaie naamplaatjes op een herinneringszuil in het centrum van dorp of woonwijk(stad). Voor iedereen het zelfde soort plaatje dus geen onderscheidt, dan alleen de naam.

De Overheid (Gemeente) faciliteert dit en zorgt voor plaatsen van de Herinneringszuil, de naamplaatjes en het onderhoud.

Op deze wijze blijven de overleden dorps-stadsgenoten deel uitmaken van de lokale historie en blijven ze in onze herinnering.

Wanneer de familie in het weekend even naar het centrum/markt gaat lopen ze ook even langs de herinneringszuil. Nieuwsgierigen zullen de namen op de herinnering-zuilen zeker bekijken.

Het is wel van belang dat e.e.a. wordt geplaatst in een vandaalbestendige uitvoering. Ook de naamplaatjes moeten vast worden gezet met speciale schroeven in Chrome of messing-kleur. Afhankelijk van het materiaal dat men kiest voor de naamplaatjes.