FOTO VAN DE MAAND

Nederland heeft zoveel te bieden op het gebied van unieke gebouwen en mooie en bijzondere plekken. Leuk toch om regelmatig even te kijken of je herkent waar we nu weer aandacht aan hebben besteed.

Al sinds 2013 wordt er maandelijks een foto gepubliceerd waarbij de bezoeker wordt gevraagd waar de foto genomen is en enkele algemene details te benoemen.

We gaan een bescheiden prijs verbinden aan de Foto van de maand die te winnen is door de inzender met het juiste antwoord. Op het moment dat er meerdere inzenders alle details (of een gelijk aantal) goed hebben wordt er geloot. Soms wordt er gevraagd naar de architect van een gebouw maar het kan ook om een bijnaam gaan. De plaats en naam van het gebouw is voor velen nog wel op te brengen maar dan gaat het nog om twee of drie details die te benoemen zijn. Googelen is toegestaan ! A.u.b. geen antwoorden verstrekken via Facebook en Twitter.

Wilt u ook meedoen met uw organisatie in 2025. Stuur ons een email; wiekentnederland@outlook.com.

We verheugen ons op uw reactie !


Waar is dit in Nederland ? foto rechts, en noem nog 4 algemene details. Klik op de foto en/of stuur een email naar : wiekentnederland@outlook.comFOTO VAN DE MAAND FEBRUARIFOTO VAN DE MAAND FEBRUARI

De winnaar ontvangt  een rondleiding voor 4 personen

Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijnFOTO VAN DE MAAND FEBRUARIStuur je antwoord naar de redactie voor de 30e van de maandOplossing januari; 


Radio Kootwijk - Apeldoorn - Julius Luthmann - Radio Assel - Kathedraal - Hendrik van den Eijnde


We hebben deze maand weer veel inzendingen mogen ontvangen. De winnaar is Gerda Doornenbal uit Apeldoorn. Van harte gefeliciteerd met 4 entreekaarten en een prachtig boek over Radio Kootwijk.


De geschiedenis van Radio Kootwijk


Zendstation Radio Kootwijk is het historisch voorbeeld van technische ontwikkelingen in de 20e eeuw in een ongerepte omgeving.

Aan het begin van de vorige eeuw ontwierp architect Julius Luthmann (1890-1973) het hoofdgebouw van Radio Kootwijk. Hier moest de zendapparatuur voor de lange golf gehuisvest worden voor de communicatie met de overzeese Nederlandse koloniën, met name Nederlands-Indië
In 1923 nam de PTT het radiotelegrafisch zendstation in gebruik voor de lange golf. Voor die tijd een technisch hoogstandje. Snel daarna werd overgestapt op het zenden via de korte golf.

'Hallo Bandoeng...'

Koningin-moeder Emma opende in 1929 de radiotelefoondienst met de woorden ‘Hallo Bandoeng, hoort u mij?’ Nederland kon vanaf dat moment, via de grotere postkantoren in Nederland, bellen met Nederlands-Indië en spoedig daarna ook met andere landen en continenten. Tijdens WOII gebruikten de Duitsers het station voornamelijk voor de onderzeeboten.

Het dorp

De gebouwen en infrastructuur zijn tussen 1918 en 1965 gerealiseerd. Een deel van de gebouwen heeft cultuurhistorische betekenis. Een watertoren, transformatorhuisjes en twee pomphuisjes behoren tot de nutsgebouwen. Daarnaast waren gebouwen nodig zoals een hotel (het voormalige tehuis voor ongehuwde ambtenaren), werkplaatsen, opslagruimten, woningen en kantoren.

Einde van het zendstation

De ontwikkelingen namen een vlucht. De opkomst van satellietverbindingen in de jaren zeventig beperkten de zendfunctie van Radio Kootwijk tot lucht- en scheepvaartverkeer. Eind 1998 ging Radio Kootwijk definitief uit de lucht.
In 2009 is het voormalig zendstation Radio Kootwijk overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Website Radio Kootwijk; Radio Kootwijk (hierradiokootwijk.nl)